Drukowanie ksiażek, rachunków i direct mailingu teraz bardziej produktywne oraz zyskowne dzięki prasie produkcyjnej Brenva HD Production Press

Do 2022 roku zapotrzebowanie na pełnokolorowy druk atramentowy wzrośnie pięciokrotnie. Dlatego dostawcy druku potrzebują urządzeń o większej wydajności i elastyczności. W związku ze zmieniającym się rynkiem Xerox zwiększył wydajność Brenva HD Production Press o 40%, poszerzył asortyment wyboru mediów do zadruku i dodał możliwość podawania papieru z roli dla zachowania ciągłości pracy.

Zwiększenie produktywności

Dzięki nowemu zestawowi do druku dwustronnego prędkość Brenva HD wzrasta z 197 do 275 stron A4 na minutę, umożliwiając dostawcom usług wykorzystanie potencjału, jaki daje druk atramentowy, czyli wysoką jakość i dużą wydajność.

 Szybkość, efektywność przepływu pracy i koszty produkcji należą do najważniejszych czynników decyzyjnych dla dostawców drukarek, którzy rozważają wybór urządzeń wykorzystujacych druk atramentowy – powiedział Marco Boer, Wiceprezes ds. Strategii ITAktualizacja prędkości w Brenva HD oznacza, że ​​dostawcy druku mogą szybciej pozyskać cenniejsze zlecenia, szczególnie w kluczowych obszarach o największym wzroście takich jak druk transakcyjny i direct mail.

Zwiększona wydajność Brenva HD otwiera nowe możliwości szybszego drukowania większej liczby zadań. Nowy zestaw podnosi produktywność zwiekszając szybkość druku dwustronnego (dupleks), który jest kluczowy w przypadku książek i podręczników. W zależności od wielkości arkusza, dostawcy druku mogą teraz uzyskać do 300 stron formatu A4 na minutę.

Elastyczność produkcji

Współpracując z partnerem technologicznym, firmą Tecnau, Xerox oferuje system podawania rolek Tecnau SheetFeeder ™ BV, który umożliwia do 9 godzin nieprzerwanego podawania papieru w arkuszach. Brenva HD to pierwsza maszyna do arkuszowego druku atramentowego, oferująca opcję podawania z roli, umożliwiająca wykonywanie dłużych nakładów bez konieczności częstego uzupełniania papieru.

Przewiduje się, że sektory druku książek oraz druku transakcyjnego, do roku 2022, będą miały dwucyfrowy, roczny wskaźnik wzrostu stron produkowanych przy użyciu technologii atramentowej. Dzięki zwiększonej wydajności Brenva HD i nowym możliwościom podawania papieru zwojowego, dostawcy druku mogą zwiększyć rentowność, zmniejszając koszty operacyjne i podnosząc wydajność.

Więcej aplikacji, więcej zysku

Aby dać dostawcom druku jeszcze więcej okazji do tworzenia nowych aplikacji, Brenva HD może teraz drukować na cięższych mediach do 270 gsm. Szerszy wachlarz zastosowań, takich jak pocztówki, karty identyfikacyjne, które wykorzystują grubsze nośniki, mogą teraz być szybko i wydajnie produkowane na Brenva HD.

 Nieustannie poszukujemy sposobów na zwiększenie wydajności i możliwości biznesowych klientów, a nasze aktualizacje do Brenva HD zostały zaprojektowane z myślą o tych kluczowych elementach – dodaje Ragni Mehta, Wiceprezes i Dyrektor generalny firmy Cut Sheet Business, XeroxNasi klienci mogą teraz skoncentrować się na maksymalizacji swojego potencjału biznesowego i rosnących przychodach, biorąc więcej zleceń drukowania, niezależnie od nakładu.

 Dostępność

Brenva HD speed kit będzie dostępny zarówno jako zestaw dla nowo zamawianych urzadzeń jak i upgrade istniejących maszyn.