Xerox z PrintReleaf pomogą klientom osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju

Użytkownicy usług zarządzania drukiem Xerox będą mogli przyczynić się do zalesienia planety. Firma rozpoczęła współpracę z PrintRelief, czyli platformą, która monitoruje konsumpcję papieru i przelicza ją na liczbę drzew, których zasadzenie zrównoważy zużycie arkuszy.

Klienci Xerox będą mogli w swoich umowach MPS zawrzeć opcję raportowania zużycia papieru do PrintRelief. Xerox dzięki platformie pomoże swoim użytkownikom wybrać projekty, mające na celu zalesienie konkretnych obszarów geograficznych, a także raportować ich postępy.

– Xerox od dawna podejmuje działania na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju, poczynając od Green World Alliance, aż po Xerox Print Awareness Tool – twierdzi Wendi Latko, vice president, Environment, Health, Safety & Sustainability, Xerox. – Dzięki współpracy z PrintReleaf kontynuujemy ten kierunek, a nawet idziemy krok dalej, bo pomagamy użytkownikom usług zarządzania drukiem niwelować negatywne skutki używania papieru – dodaje.

– Zaangażowanie Xerox w zrównoważony rozwój sprawiają, że firma jest dla nas idealnym partnerem – komentuje Jordan Darragh, CEO i założyciel PrintReleaf. – Nasze partnerstwo niesie wielkie nadzieje na przyszłość, ponieważ w znaczący sposób poszerzamy nasz zasięg i sieć użytkowników platformy PrintReleaf, przyczyniających się do ponownego zalesiania planety.