Xerox z tytułem Top 100 Global Technology Leader – Thomson Reuters docenił firmę za wkład w dziedzinie innowacji, zasobów ludzkich, społecznej odpowiedzialności i wpływu na środowisko

Xerox zdobył tytuł Top 100 Global Tech Leader 2018 roku (wcześniej tytuł funkcjonował pod nazwą Top 100 Global Innovators). Firma została uhonorowana w ten sposób po raz szósty od 2011 roku, kiedy Thomson Reuters rozpoczął przyznawanie wyróżnienia. Xerox otrzymał wysokie notowania w dziedzinie przywództwa, tworzenia patentów, społecznej odpowiedzialności biznesu i wpływu na środowisko.  

Firmy z zestawienia Top 100 pomagają rozwiązywać problemy współczesnego świata za pomocą nowych technologii – twierdzi managing director, Thomson Reuters Technology Practice Group.  – To organizacje, które mają świetne pomysły i umieją wcielić je w życie.

Thomson Reuters wybrał wyróżnioną setkę na podstawie algorytmu badającego wynik finansowy, poziom przywództwa, zaufanie ze strony inwestorów, poziom zagrożenia i odporności na nie, postępowania w zgodzie z przepisami, poziom innowacji, zarządzania ludźmi, społecznej odpowiedzialności, wpływu na środowisko i reputacji.

Innowacja, która jest przeprowadzana w zgodzie z wymaganiami środowiskowymi i społecznymi historycznie wpisuje się w DNA Xerox – mówi Steve Hoover, chief technology oficer, Xerox. – Obecnie obserwujemy, jak świat wokół nas dynamicznie się zmienia. Jesteśmy świadkami tego, jak wiele może dać nam współpraca fizycznej i cyfrowej rzeczywistości – dodaje.