Badanie Xerox Global Citizenship Report wskazuje na osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju organizacji

Xerox odnosi sukcesy w zakresie zrównoważonego rozwoju w obrębie energetyki, emisji gazów cieplarnianych i zużycia wody. Wiele wskazuje na to, że spełnione zostaną również pozostałe założenia, które organizacja określiła w strategii „2020”. 

Raport, tak jak i poprzednie opracowania Xerox z ostatnich 12 lat, został przygotowany zgodnie z założeniami GRI G4, opisującymi sposoby tworzenia opracowań dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Podsumowanie dostarcza informacji na temat tego, jak firma wywiązuje się z działań w ramach CSR na polu społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. To w głównej mierze zagadnienia związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem, etyką, rozwojem pracowników, różnorodnością w miejscu pracy i łańcuchami dostaw.  Główny nacisk organizacja kładzie na realizację działań, które są istotne również z punktu widzenia jej interesariuszy: relacji z klientami, pracownikami, problematyką społeczności, relacji z inwestorami, dostawcami i grupami reprezentującymi sektor pozarządowy.

Założyciel Xerox Joe Wilson stworzył innowacyjną firmę, która zmieniła sposób, w jaki świat pracuje i się komunikuje – mówi Jeff Jacobson, CEO Xerox. – Zawdzięczamy mu też zaszczepienie w swoich pracownikach poczucia odpowiedzialności. Niejednokrotnie zdarza mi się zwracać uwagę kolegom i koleżankom na to, jak wiele dobra może dać Xerox jako organizacja. Przecież każdego dnia słyszmy o sukcesach naszych klientów, którym Xerox i nasi ludzie ułatwili pracę – dodaje.

Tegoroczne badanie Report on Global Citizenship skupia się na kilku głównych zagadnieniach:

  • Ład korporacyjny: Wyjaśnia, w jaki sposób Xerox realizuje zadania CSR, od poziomu najwyższej kadry menadżerskiej, do pracowników poszczególnych działów, a także rady nadzorczej, która w największym stopniu odpowiada za nadzór nad polityką społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Ochrona planety: W oparciu o założenia wprowadzone pierwotnie w 2012 roku, Xerox zredukował zużycie energii o 20%, zmniejszając jednocześnie jej emisję o 28% – ekwiwalent 92 000 ton metrycznych dwutlenku węgla. Podobny efekt można uzyskać eliminując w ciągu roku 19 000 pojazdów osobowych.
  • Dbałość o społeczności: W 2016 roku firma zainwestowała milion dolarów w inicjatywę The Xerox Community Involvement Program, w ramach której wolontariusze-pracownicy Xerox, przy finansowym wsparciu organizacji, angażują się w poprawę warunków funkcjonowania bliskich im społeczności. Ponad 10 000 pracowników Xerox wzięło udział w projektach, których liczba przekroczyła 900.
  • Transformacja miejsc pracy: Praca w Xerox jest bezpieczna, zróżnicowana i sprawiedliwa. Stało się to możliwe m.in. dzięki mechanizmom i kanałom, pozwalającym pracownikom przesłać do organizacji informację zwrotną na jej temat, np. Culture Survey, która jest organizowana w 50 krajach i przeprowadzana w 19 językach.
  • Klienci przede wszystkim: Klienci Xerox są partnerami w tworzeniu innowacji. Żeby zdiagnozować ich potrzeby, dostosować je do rozwiązań firmy i poznać lepiej ich potrzeby biznesowe, organizacja organizuje serie wspólnych warsztatów. W ten sposób umożliwia klientom wejście w świat cyfrowej transformacji, odpowiadającej na obecne wyzwania i pomagające tworzyć elastyczne warunki pracy w przyszłości.
  • Dobre praktyki biznesowe: Xerox, po raz dziewiąty z rzędu, znalazł się na liście 100 Best Corporate Citizens czasopisma Corporate Responsibility Magazine. Xerox został nazwany również 2017 World’s Most Ethical Company® – jako jedna z 13 firm, które uzyskały ten tytuł w ciągu 11 lat jego przyznawania.

 

Więcej informacji na temat społecznej działalności Xerox znajduje się pod adresem: www.xerox.com/citizenship.