Koszty usług drukowania – co je kształtuje?

Cyfrowa transformacja jest trendem, który już wpływa na koszty usług drukowania. Nie jest to jednak jedyny czynnik wpływający na wydatki.

Większe znaczenie mają coraz powszechniejsze usługi optymalizacji i zarządzania środowiskami druku. Obserwuje się wyraźny trend rosnącej roli urządzeń wielofunkcyjnych, które są realną platformą początkującej digitalizacji w firmach.  Często rzeczywista transformacja cyfrowa w organizacji rozpoczyna się od elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów połączonych z usługami w chmurze.

 

Mobilne drukowanie i rozwiązania w chmurze

Powszechność i łatwość użycia rozwiązań druku mobilnego będzie miała wpływ na liczbę wydruków mobilnych, jednak kluczowym elementem jest świadomość użytkowników. Edukacja end usera jest w tym procesie mocno utrudniona, a popularność tego rozwiązania jest obecnie bardzo ograniczona. Szybko rozwija się z kolei inny trend w świecie druku: Web2Print.

Serwisy W2P są dynamicznie rozwijającą się częścią rynku. Wiele firm zajmujących się profesjonalnie drukiem uczyniło z W2P swój podstawowy kanał sprzedaży, zaś wiele organizacji ma własne wewnętrzne portale W2P. Systemy te pozwalają na automatyzację procesu zlecenia druku, przygotowania do druku, akceptacji, zmniejszają liczby pomyłek. Kontrolują też część rozliczeniową procesu. Dzięki temu właściwie każda strona, tak zamawiający, jak i ten, u którego się zamawia, czerpie zyski z takiego wdrożenia – komentuje Stanisław Pieczara, Sales & Marketing Director PSG, Xerox Polska.

Wiele firm korzysta także z narzędzi do tworzenia aplikacji dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Xerox. Większość rozwiązań proponowanych prze firmę wykorzystuje  aktywnie z usługi chmurowe, zwiększające możliwości urządzeń drukujących. Przykładem takiego rozwiązania jest Xerox Easy Translator, który skanując papierowy dokument wysyła go do chmury, gdzie może być automatycznie przetłumaczony, a następnie wydrukowany w wersji docelowej na urządzenia.

 

Nowe funkcjonalności odpowiadają na potrzeby

Coraz więcej urządzeń wielofunkcyjnych wyposażonych jest w sprzyjające transformacji cyfrowej, wydajne skanery. Urządzenie wówczas staje się elementem procesu, dzięki któremu możliwe jest inicjowanie obiegu dokumentów w firmie. Same urządzenia posiadają również możliwości integracji z wieloma dostępnymi systemami informatycznymi np. klasy Work-Flow, dzięki czemu użytkownik skanując dowolny dokument (np. fakturę) może dokonać jego natychmiastowej kategoryzacji. Dane wprowadzone przez osobę inicjującą proces skanowania zostaną, łączenie z plikiem, zapisane w docelowym systemie, co znaczenie skróci czas potrzebny na ich przetwarzanie i późniejszą archiwizację.

Ochrona danych

Coraz większa liczba producentów urządzeń drukujących stawia na rozwój bezpieczeństwa. Większość producentów oferuje szyfrowane dyski twarde z opcją ich nadpisywania.

W przypadku urządzeń Xerox stosuje się zabezpieczenie z kluczem AES 256-bit, FIPS 140-2. Posiadają one również możliwość autoryzowanego dostępu. Autoryzacja pozwala nie tylko na bezpieczny dostęp do funkcji urządzenia, ale również umożliwia personalizację dla wybranych użytkowników – komentuje Maciej Amanowicz, XPPS Business Development Manager, Xerox Polska.

Eksperci Xerox podają również, że oferta firmy z serii ConnectKey 2017 posiada integrację z Cisco TrustSec, które sprawia, że urządzanie jest dodatkowo zabezpieczone przed niepowołanymi osobami. Urządzenie dedykowane dla dużych grup roboczych, czyli wielofunkcyjne o dużej wydajności, posiadają z kolei zainstalowane oprogramowanie chroniące przed złośliwym oprogramowaniem, np. McAffe.

Xerox w swoich rozwiązaniach stawia na szyfrowaną komunikację pomiędzy infrastrukturą klienta w postaci stacji roboczych czy serwerami, a urządzeniami drukującymi. Takie podejście ma zastosowania np. w instytucjach finansowych, które wymagają, aby komunikacja sieciowa z urządzeniami była w pełni bezpieczna i szyfrowana. Xerox stosuje rozwiązania, które zapewniają szyfrowanie transmisji nie tylko w zakresie wydruku, ale również w zakresie skanowania dokumentów oraz autoryzacji przy urządzeniu. To gwarancja bezpieczeństwa obiegu informacji, która pozwala na pełne zaadresowanie najnowszych dyrektyw GDPR (RODO) – dodaje Amanowicz.

Cyfrowa transformacja: jak wpłynie na infrastrukturę, resellerów i integratorów

Outsourcing infrastruktury IT, w tym serwerów, to aktualny trend rynkowy. Klienci coraz częściej poszukują też tzw. rozwiązań serverless i rozwiązań chmurowych, które w dużej mierze przyczynią się do zmniejszenia inwestycji infrastrukturalnych po ich stronie. Również Xerox posiada w swojej ofercie rozwiązania, które nie wymagają lokalnej infrastruktury. To między innymi możliwość drukowania mobilnego oraz skanowania z funkcją OCR. Stawiają one na mobilność, ale główny nacisk jest kładziony na zapewnienie bezpieczeństwa przesyłanych plików z jednoczesną optymalizacją kosztową całego rozwiązania. To dobra wiadomość dla resellerów.

Rynek druku jest i będzie bardzo atrakcyjny dla resellerów. Związanie się z klientem na kilka lat usługą outsourcingu środowiska druku lub tylko zarządzania takim środowiskiem zapewnia resellerowi stały dochód. Świadczenie takich usług na profesjonalnym poziomie wymaga jednak kompetencji, ale stała obecność u klienta stwarza nowe możliwości przychodów związane z integracją urządzeń drukujących z procesami biznesowymi przez tworzenie aplikacji upraszczających procesy – komentuje Amanowicz.