XMPie, firma należąca do Xerox, okrzyknięta liderem w najnowszym badaniu „Magic Quadrant for Customer Communication Management Software” ośrodka Gartner

XMPie, firma należąca do Xerox, została uwzględniona w badaniu ośrodka Gartner „Magic Quadrant for Customer Communication Management (CCM) Software”. W raporcie opublikowanym 27 stycznia 2017 roku przeanalizowano oferty 15 dostawców produktów CCM. Ostateczne wyniki oparto na stosunku ich kompleksowości do faktycznych możliwości operacyjnych. 

Jak podają autorzy raportu „narzędzia CCM zmieniają swoją rolę i nie stanowią już statycznych, jednostronnych kanałów komunikacji. Stają się teraz dynamicznymi, dostępnymi na żądanie formami porozumiewania się za pośrednictwem wielu kanałów”. Oprogramowanie XMPie wspiera tworzenie i zarządzanie wielostrumieniowym, dwustronnym procesem komunikacji z klientem, które obejmuje kanały drukowane, cyfrowe, społecznościowe i mobilne. Tak szerokie spektrum pomaga zmodernizować organizacjom działania z zakresu CCM.

Nasza technologia została zaprojektowana, żeby pomagać klientom tworzyć angażującą, zapadającą w pamięć, bezpośrednią komunikację marketingową, która zintegrowałaby środki papierowe i cyfrowe – twierdzi Jacob Aizikowitz, president, XMPie. Poprzez połączenie idei spersonalizowania mediów oraz zautomatyzowania marketingu i analityki w obrębie jednej platform dostarczamy klientom kompletne rozwiązania – dodaje.

Magic Quadrant for Customer Communications Management Software, January 26, 2017

Gartner nie wspiera żadnego z producentów, produktów czy usług zawartych w swoich badaniach. Nie promuje również korzystania z usług producentów, którzy uzyskali w nich najwyższe noty. Badania Gartner zawierają subiektywne opinie. Gartner nie ponosi również odpowiedzialności za nieprzystosowanie opisanych  produktów do konkretnych celów klientów.