Xerox i Conduent ostatecznie rozdzielone. Lider druku cyfrowego rozpoczyna kolejny rozdział swojej działalności

Xerox (NYSE: XRX) ogłosił ukończenie procesu oddzielenia Conduent Incorporated (NYSE: CNDT). W efekcie powstały dwie niezależne spółki publiczne – liderzy swoich branż.

To historyczna data dla Xerox. Dzięki podziałowi będziemy mogli skupić się na najważniejszych dla nas działaniach rynkowych i proponować w ten sposób klientom jeszcze lepsze rozwiązania – powiedział Jeff Jacobson, CEO Xerox. – Jestem przekonany, że ugruntowaliśmy w ten sposób pozycję Xerox jako czołowego gracza na rynku, który dostarcza swoim interesariuszom narzędzi pozwalających zdobywać przewagę konkurencyjną – dodał.

Członkowie kadry zarządzającej firmy, pracownicy i klienci świętowali ostateczny podział 4 stycznia przez symboliczne uruchomienie giełdowego dzwonka w siedzibie Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Jeszcze większe skupienie na cyfrowym druku, rozwijanie technologii i usług pozwoli klientom firmy ulepszać sposób, w jaki się komunikują i pracują. Model finansowy firmy i zaktualizowana strategia biznesowa umożliwią szybki przepływ pieniężny, zwiększenie przychodu z marż i realizację nowych inwestycji w branży outsourcingu usług związanych z obiegiem dokumentów w firmie i rozwiązań dla firm z sektora MŚP

Na podstawie ustaleń podjętych 31 grudnia 2016 roku akcjonariuszom Xerox na każde pięć akcji firmy przypadnie jedna akcja Conduent. Ich konkretne liczby ustalono na podstawie stanu portfeli akcyjnych z 15 grudnia 2016.