Zrównoważony rozwój, innowacje, różnorodność i społeczności: Xerox wydaje opracowanie „2016 Global Citizenship Report”

Dostępne jest już opracowanie Xerox „2016 Global Citizenship Report”.  Raport wskazuje na postęp w zakresie dostarczania odpowiedzialnych technologii i rozwiązań biznesowych, pomagających klientom i społecznościom stawiać czoła największym wyzwaniom współczesnego świata.

Kluczowe osiągnięcia z roku fiskalnego 2015 dotyczą m.in.:

  • Stawiania klientów na pierwszym miejscu: Xerox jest jedną z wiodących firm wdrążających innowacje. Dostrzegają to także jego klienci. Organizacja, wspólnie z Wydziałem Transportu Florydy, wprowadza obecnie system pomagający generować efektywność operacyjną i podnosić wrażenia konsumenckie wśród mieszkańców Florydy i turystów. Wysiłki firmy w budowaniu rynku Document Technology zostały zauważone m.in. w opracowaniu „Gartner’s Magic Quadrant for Managed Print and Content Services”, które od ośmiu lat wskazuje firmę jako lidera w tym segmencie.
  • Prowadzenia dobrego biznesu: Xerox został uwzględniony w raporcie „100 Best Corporate Citizens”, tworzonym przez Corporate Responsibility Magazine.
  • Różnorodności i rozwoju w miejscu pracy: W samych tylko Stanach Zjednoczonych 60% pracowników Xerox stanowią kobiety. Reprezentują one 32% managerek na pozycjach seniorskich i wykonawczych. Z kolei 48% pracowników to reprezentanci mniejszości, z czego 15% stanowi kadrę senior i executive managerów zatrudnionych w tym kraju.
  • Ochrony planety: Redukcja konsumpcji energii o 12% i zmniejszenie emisji o 20% – to 65 000 ton ekwiwalentu CO2 na całym świecie.
  • Troski o społeczności: Ponad 2 500 organizacji non-profit, szkół wyższych i uniwersytetów otrzymało bezpośrednią pomoc finansową pochodzącą z The Xerox Foundation. Były to także granty, pomoc rzeczowa i włączenie się w działania na rzecz społeczności.

Jak twierdzi Ursula Burnes, CEO i przewodnicząca Xerox, społeczna odpowiedzialność pozostanie nadal w centrum zainteresowania organizacji. Nie wpłynie na to podział firmy na jednostki dominujące w swoich segmentach rynku: Xerox i Conduent.

Od ponad 50 lat inicjatywy obywatelskie Xerox pozytywnie wpływają na otaczający nas świat. To działania, które pozostaną integralna częścią działalności dwóch organizacji wywodzących się z Xerox. Każda z nich będzie kierować się tymi zasadami i wartościami, w szczególności uwzględniając integralność, innowacyjność, zrównoważony rozwój i społeczność – pisze w raporcie Ursula Burnes.

Doroczny raport zwraca również uwagę na działania Xerox, który dzięki swojej technologii pomaga klientom redukować produkcję odpadów wpływających na powstawanie efektu cieplarnianego. To m.in. CompleteView™ Pro – narzędzie analizujące użytkowanie druku i jego koszty. Przy użyciu analityki danych, pomaga przedsiębiorstwom lepiej zrozumieć wpływ pochodnych procesu drukowania – zużycia energii i emisji CO2 –  na środowisko naturalne. Pozostałe rozwiązania Xerox wpływające na ochronę środowiska to: produkty MPS, aplikacje planujące transport i platforma parkingowa  Merge™.

Z kolei działania wewnątrz firmy obejmują wykorzystanie technologii zarządzającej zużyciem energii, np. toner Emulsion Aggregation (EA), którego wyprodukowanie wymaga wykorzystania od 30 do 35% mniej prądu. W celu dostarczenia energii do swoich ośrodków, Xerox wykorzystuje również odnawialne źródła energii. Angażuje się też we wprowadzanie rozwiązań z zakresu zarządzania energią i wykorzystania np. warunków pogodowych do schładzania wody w instalacjach sanitarnych.

Xerox jest również partnerem programu ENERGY STAR® – 100% produktów wprowadzanych przez firmę spełnia standardy ENERGY STAR® 2.0 dla sprzętu drukującego.

Więcej informacji na temat społecznościowej działalności Xerox znajduje się na stronie: www.xerox.com/citizenship.