Bezpieczne zarządzanie drukiem

Problem wyciekających danych dotknął w zeszłym roku nie tylko duże, ale również mniejsze firmy. Dziury w systemie sprawiły, że organizacje ucierpiały zarówno finansowo, jak i wizerunkowo.

Badania CISCO Assessment pokazują, że Ponad 80 proc. dyrektorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne zaobserwowało wzrost poziomu zagrożenia zewnętrznego, a 60 proc. deklaruje, że ataki są bardziej wyrafinowane niż systemy obrony. Jak wskazuje analiza, szczególne wyzwanie stanowi zapobieganie wyciekom informacji, przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej oraz bezpieczeństwo aplikacji mobilnych. Pierwszym elementem pracy nad przygotowaniem zabezpieczeń informatycznych jest odpowiednia identyfikacja słabych punktów sieci i urządzeń, w tym szczególnie często pomijanych maszyn drukujących.

„Efektywna administracja środowiskiem druku zajmuje coraz ważniejszą pozycję w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa muszą tym samym uwzględniać różne aspekty działalności firm i funkcjonować na wielu płaszczyznach. Jednak duża część zagrożeń, które są związane z technologią informacyjną wynikają nie z ograniczeń technologicznych, ale z czynnika ludzkiego. W związku z tym działania mające na celu zabezpieczenie poufności dokumentów, zwłaszcza tych drukowanych, należy skoncentrować na zdefiniowaniu procedur bezpieczeństwa, ich ścisłym przestrzeganiu, edukacji pracowników oraz zapewnieniu odpowiedniego wsparcia technologicznego dla wdrażanych procesów” – komentuje Maciej Nuckowski, Dyrektor Działu Usług w Xerox Polska.

Potrzeby te spełnia program rozwiązań zarządzania drukiem (ang. Managed Print Services), zapewniający ochronę utajnionych danych i zleceń zawierających poufne informacje.

„Wewnętrzne zabezpieczenie urządzenia to nie jedyny środek zaradczy oferowany przez usługodawców MPS. Produkcja dokumentów i zabezpieczenie ich pobierania to podstawowe procedury biurowe, obecne w każdej firmie. Tworzone obecnie rozwiązania takie, jak Xerox Secure Print Manager Suite, wymagają od użytkownika wprowadzenia legitymacji, aby uzyskać dostęp do drukarki i wypuścić zlecenia z bezpiecznej kolejki druku. Rozwiązanie Xerox Secure Print przyporządkowuje hasło lub kod PIN do każdego dokumentu podczas wysyłania go do drukarki. Wydrukowanie go jestmożliwe wyłącznie po wpisaniu na drukarce właściwego hasła. Tego typu rozwiązanie ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo danych oraz może zapobiegać sytuacjom, w których nieautoryzowani użytkownicy mają dostęp do poufnych informacji podczas odbierania swoich własnych wydruków” – dodaje Nuckowski.