Xerox ogłasza nazwę nowej spółki BPO – Conduent. Jednostka zajmująca się Document Technology dalej pod nazwą Xerox

Xerox ogłosił nazwy nowych spółek, które powstaną po zakończeniu podziału na dwie niezależne firmy. Jednostka świadcząca nowoczesne usługi dla biznesu otrzyma nazwę „Conduent, Inc.”. Nazwę Xerox utrzyma druga spółka, która będzie kontynuować działalność związaną z Document Technology.

Conduent

Conduent będzie wykorzystywać swoje doświadczenie w dziedzinie pośredniczenia w kontaktach pomiędzy instytucjami i ich klientami. Spółka do tej pory z sukcesem świadczyła usługi dla branż obsługi klienta, transportowej czy opieki medycznej. Dostarczając rozwiązania poprawiające jakość obsługi i utrzymujące klientów, pacjentów, użytkowników transportu i pracowników konkretnych organizacji, Conduent jest partnerem zarówno dla świata biznesu, jak administracji rządowej.

Conduent rozpocznie kolejny rozdział jako samodzielna firma, dostarczająca rozwiązania dla biznesu, z nazwą nawiązującą do podstawowych elementów swojej działalności[1] – mówi Ursula Burns, Prezes i szef rady nadzorczej Xerox. – Firma posiada wszelkie walory, aby bazując na dotychczasowym doświadczeniu, stać się liderem w dziedzinie nowoczesnych usług dla biznesu. To wszystko dzięki uznawanej w Xerox kulturze wartości i innowacyjności, różnorodności oraz spójności – dodaje.

Z szacowanymi siedmioma miliardami dolarów dochodu, które wygenerowano w 2015 roku i 96 000 pracowników na świecie, Conduent stanie się organizacją na skalę firm z zestawienia Fortune 500. Firma będzie zajmować się procesowaniem transakcji, analityką i automatyzacją. Zróżnicowana oferta Conduent i działania firmy wpłyną między innymi na życie 2/3 wszystkich ubezpieczonych pacjentów i ponad połowę użytkowników telefonów komórkowych w Stanach Zjednoczonych. Firma zajmie drugie miejsce pod względem udziału w rynku w branży business process outsourcing.

Xerox

Organizacja ogłosiła również, że spółka operująca w dziedzinie Document Technology będzie dalej funkcjonować pod nazwą Xerox, utrzymując markę znaną ze zrewolucjonizowania procesów komunikacji i sposobu zarządzania informacją: przez kopiowanie, aż po digital technology, oprogramowanie i usługi.

Biorąc pod uwagę niesłychaną popularność marki w dziedzinie drukowania i przetwarzania obrazów, Xerox wydaje się najlepszą nazwą dla organizacji zajmującej się zarządzaniem dokumentami oraz outsourcingiem usług związanych z obiegiem dokumentów. Bazując na naszej wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób współczesny świat się komunikuje i dzieli zasobami, Xerox będzie w dalszym ciągu pomagał klientom usprawniać ich przepływ pracy, produktywność i wyniki, niezależnie od tego, na jakim etapie cyfryzacji się znajdują – komentuje Ursula Burnes.

11 miliardów dolarów dochodu w 2015 roku i zatrudnienie sięgające 39 000 pracowników plasuje Xerox jako firmę na skalę rankingu Fortune 500. Organizacja dysponuje bogatym portfolio sprzętu, oprogramowania i usług, które wspierają sektor publiczny i prywatny – niezależnie od wielkości organizacji. Firma dalej pozostanie światowym liderem w dziedzinie zarządzania dokumentami i treścią, tworzenia aplikacji, MPS i rozwiązań usprawniających przepływ pracy.

[1] Na nazwę Conduent złożyły się słowa: „conduit” (działanie), „confluence” (połączenie) oraz „constituent” (usługobiorca)