Alex Remez nagrodzony podczas konferencji European Executive Forum

Prezes Zarządu Xerox Polska odebrał statuetkę w kategorii CEO Visionary. To tytuł przyznawany osobom, które osiągnęły znaczące sukcesy w budowaniu silnej marki zarówno w kraju, jak i zagranicą. Nagrodzeni w innych kategoriach to m.in. Google Polska i PKN Orlen.

Konferencja to doroczna inicjatywa Executive Club – organizacji zrzeszającej top management reprezentujący polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Celem organizacji jest promowanie najwyższych standardów przywództwa w środowisku biznesowym. Goście, którzy uczestniczyli w tegorocznym wydarzeniu dyskutowali na temat kondycji i kierunku rozwoju przedsiębiorstw w dobie cyfrowej i technologicznej rewolucji.

Organizatorzy po raz pierwszy przyznali również nagrody European Leadership Awards, honorujące najlepszych menadżerów, wybitnych liderów i przedsiębiorstwa, które wyróżniają się na tle rynku. Jury tytułem CEO Visionary nagrodziło Alexa Remeza. Odbierając nagrodę z rąk Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Alex Remez powiedział:

Tytuł to dla mnie niezwykle ważne wyróżnienie, ale rozumiem je jako nagrodę dla całej struktury Xerox w Polsce. Gdyby nie kompetentni i odpowiedzialni współpracownicy wokół mnie, nie bylibyśmy w stanie budować marki i wartości dla naszych klientów i partnerów”.

Alex Remez objął stanowisko Prezesa Zarządu Xerox Polska w 2014 roku. Z samą firmą związany jest od 13 lat. Wcześniej pełnił funkcje kierownicze w jej izraelskich strukturach oraz w regionie Ukrainy i Kaukazu.