Leasing w 3 krokach dla małych i średnich firm

Warszawa, 7 stycznia 2012 r. Popularność leasingu w Polsce zwiększa się – 33 spółki zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu odnotowały w 2012 r. 2,7 proc. wzrost liczby sfinansowanych urządzeń. Jest tak, ponieważ firmy dzięki temu modelowi płatniczemu osiągają większą płynność finansową, a uzyskanie go jest łatwiejsze niż w przypadku kredytu. Dla przykładu, w Xerox ok. 90 proc. wniosków leasingowych jest rozpatrywanych pozytywnie. Aby skorzystać z tego rozwiązania wystarczy przejść przez 3 podstawowe etapy.

Dlaczego leasing?
Popularność leasingu w Polsce rośnie – 33 spółki zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu odnotowały w 2012 roku 2,7 proc. wzrost liczby sfinansowanych urządzeń i 2,9 proc. wzrost ich wartości. Usługa ta jest rozpowszechniona zarówno w dużych, jak i małych firmach – większość jej odbiorców to przedstawiciele MSP. Przedsiębiorstwa z tego sektora wzięły w leasing w ciągu trzech kwartałów 2012 roku 161,2 tys. przedmiotów, o wartości 21 mld zł . Dla wielu branż jest to najczęstszy sposób zdobywania funduszy na sprzęt – np. w poligrafii dla 59 proc. firm leasing będzie w najbliższych latach najważniejszym źródłem finansowania inwestycji.

Leasing jako sposób opłacania zakupu środków trwałych przynosi przedsiębiorstwu wiele korzyści. Przede wszystkim jest go łatwiej i taniej uzyskać niż kredyt. Co więcej, firmy osiągają dzięki niemu większą płynność finansową. Nie wydają w jednym momencie dużych kwot na zakup sprzętu, a jedynie ponoszą opłaty leasingowe. Ponadto, leasing pozwala rozwijać działalność i zdobywać nowe grupy klientów. Co ważne, korzystanie z niego jest prostym rozwiązaniem i wymaga podjęcia jedynie kilku działań.

Krok 1 – wybór dostawcy, przedmiotu i rodzaju leasingu
Pierwszym etapem przejścia na model leasingu jest wybór partnera biznesowego. Rynek otwarty jest na małe i średnie przedsiębiorstwa – większość producentów i firm leasingowych z sukcesem współpracuje z sektorem MSP i posiada ofertę dopasowaną do potrzeb takich firm.

Kolejnym krokiem jest wybór konkretnego produktu. W leasing można wziąć praktycznie wszystko, co podlega amortyzacji – od maszyn produkcyjnych i urządzeń biurowych, po meble i inne elementy wystroju. Polskie firmy najczęściej leasingują samochody – w pierwszych III kwartałach 2012 r. spółki zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu podpisały umowy na 102,600 pojazdów . W przypadku urządzeń biurowych, według danych Xerox Polska, firmy najczęściej wybierają kolorowe i laserowe urządzenia wielofunkcyjne.

Co więcej, często do oferty produktowej dołączana jest także usługowa. Dla przykładu, w ramach umowy leasingowej na samochód zyskuje się także dostęp do serwisu. Klient otrzymuje więc kompleksową usługę, łączącą opłaty serwisowe i leasingowe.

Gdy firma zdecyduje się już na konkretny produkt, powinna przeanalizować oferty w celu wyselekcjonowania najkorzystniejszego dla niej rodzaju leasingu. Musi wybrać np. pomiędzy leasingiem z banku, a leasingiem producenta.

„Najpopularniejszą formą leasingu jest leasing operacyjny, w którym cała wartość raty netto jest kosztem uzyskania przychodu, a amortyzacja podatkowa jest po stronie finansującego – mówi Maciej Amanowicz, Leasing Sales Manager, Xerox Polska. Podstawową korzyścią dla leasingobiorcy jest możliwość korzystania ze sprzętu bez konieczności wydatkowania równowartości ceny zakupu urządzenia. Zamiast wydatku inwestycyjnego obciążającego cashflow i budżet, klient ponosi niewielkie wydatki operacyjne rozłożone w czasie. Przedmiot umowy przynosi korzyści leasingobiorcy w czasie trwania umowy i ‘zarabia’ na swoje utrzymanie – taka jest podstawowa idea leasingu. Płacone raty stają się kosztem uzyskania przychodu, a więc leasingobiorca ponosi wydatki i koszty proporcjonalnie w miarę korzystania z przedmiotu umowy”.

Krok 2 – złożenie dokumentów
Kolejną fazą jest złożenie dokumentów niezbędnych do otrzymania umowy leasingowej. Są to zwykle: wniosek, dane rejestrowe oraz dane finansowe z kilku poprzednich lat. Wystarczy, by przedsiębiorstwo przez ten okres wykazywało się aktywną działalnością. Drugim wymogiem jest zazwyczaj minimalna cena przedmiotu leasingu. Dla Xerox jest to ekwiwalent 1000 euro. Górna granica zależna jest wyłącznie od zdolności finansowej leasingobiorcy.

„Nawet w razie wątpliwości warto próbować złożyć wniosek o umowę leasingową, ponieważ przedsiębiorstwo nie ponosi żadnych kosztów w razie odmowy” – dodaje Maciej Amanowicz. „Dodatkowo firma nie powinna obawiać się wnioskowania w przypadku, gdy ma inne zobowiązania. Wręcz przeciwnie, pozytywna historia kredytowa wyrażona w opinii o współpracy wystawianej przez bank beneficjenta, może być dużym atutem w staraniu się o leasing. Warto także brać pod uwagę tę formę płatności nawet dysponując gotówką na dokonanie inwestycji, ponieważ nie każdą z nich łatwo jest sfinansować z zewnętrznych źródeł. Posiadanie własnych środków jest dla przedsiębiorcy, bez względu na rozmiar firmy, bardzo cenne, ponieważ daje dużą elastyczność i szybkość w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Posiadanie zapasowych zasobów może się również okazać bezcenne w czasach kryzysu lub nawet chwilowych zatorów płatniczych”.

Krok 3 – weryfikacja dokumentów i podpisanie umowy
Weryfikacja złożonych przez wnioskodawcę dokumentów nie trwa długo, a w przypadku Xerox to tylko 48 godzin. Statystycznie, większość aplikacji zostaje przyjęta (z danych Xerox wynika, jest to nawet ponad 90 proc). Dla leasingobiorcy przygotowywana jest umowa, która jest mniej skomplikowana niż w przypadku kredytu, wiec jej spisanie jest szybsze.

„Na tym etapie klient wybiera walutę, w której będzie dokonywał opłat leasingowych” – mówi Maciej Amanowicz. „Zdecydowana większość inwestycji w ruchomości, ok. 70-80 proc., jest finansowane w rodzimej walucie ze względu na brak ryzyka kursu walutowego, pomimo wyższego oprocentowania”.

Dopiero w momencie, gdy klient podpisuje protokół odbioru, umowa leasingowa wchodzi w życie. Dzięki tej fo
rmie finansowania może on poszerzać swoją ofertę i korzystać z najnowszych rozwiązań bez konieczności zaciągania pożyczek.

Informacje o Xerox
Xerox Corporation to spółka o wartości prawie 23 mld $, będąca światowym liderem w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi i dokumentami. Firma, z siedzibą w Norwalk w amerykańskim stanie Connecticut, dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie dokumentów, usług, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych dla produkcji i biur każdej wielkości. Dzięki ACS, A Xerox Company, spółce przejętej przez Xerox w lutym 2010 roku, Xerox oferuje także usługi outsourcingu procesów biznesowych i usługi informatyczne, takie jak przetwarzanie danych, outsourcing procesów HR, pomoc finansowa i usługi zarządzania relacjami z klientami, zarówno dla biznesu jak i sektora publicznego na całym świecie. 140.000 pracowników Xerox obsługuje klientów w ponad 160 krajach.

Więcej informacji do zdobycia na stronach:
http://www.xerox.com, http://news.xerox.com, http://www.realbusiness.com. Informacje z zakresu relacji inwestorskich są dostępne na stronie: http://www.xerox.com/investor.

XXX-

Kontakt dla mediów:
Aleksandra Żarkowska, Xerox Polska Sp. z o.o., +48 22 878 78 04, GSM +48 608 61 64 61, Aleksandra.Zarkowska@xerox.com

Uwaga:
Aby subskrybować kanały RSS firmy Xerox, wejdź na stronę
http://news.xerox.com/pr/xerox/rss.aspx. Aby dodać swój komentarz lub sugestię, dowiedzieć się więcej o branży i ostatnich wydarzeniach, wejdź na stronę: http://twitter.com/xeroxcorp, http://realbusinessatxerox.blogs.xerox.com, http://www.facebook.com/XeroxCorp, http://www.youtube.com/XeroxCorp, http://www.facebook.com/XeroxPolska.

XEROX® i XEROX and Design® to znaki towarowe należące do Xerox Corporation w USA i/lub innych krajach.