Branża poligraficzna 2012/2013

Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Miniony rok w branży poligraficznej upłynął pod znakiem wyzwań związanych m.in. z kryzysem w strefie euro. Aby zadbać o dalszy rozwój biznesu, firmy z sektora stawiają na eksport usług, dywersyfikację bazy klientów i wejście na rynek internetowy. Rok 2013 będzie dla przedsiębiorstw czasem przechodzenia na nowe technologie, głównie cyfrowe. Według szacunków ekspertów KPMG i PBKG, wartość rynku ma wzrosnąć z 12,2 mld zł w 2012 r. do 14 mld zł w 2014 r.

2012 rok – podsumowanie
W branży poligraficznej 2012 r. zapisuje się jako czas wytężonych prac nad podnoszeniem poziomu operacyjności. Według Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), wiele firm miało trudności z utrzymaniem płynności finansowej, a wartość należności krótkoterminowych rosła . Przedsiębiorstwa podejmowały więc działania przyczyniające się do technologicznego i biznesowego rozwoju. Impulsem była dla nich m.in. drupa, która zgromadziła w maju 1850 wystawców . Te najważniejsze targi sektora na świecie, odbywające się raz na kilka lat, ożywiły rynek, gdyż wiele firm zdobyło nowe kontrakty. Branża warta w tamtym roku 12,2 mld zł – według raportu PBKG (Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga) i firmy doradczej KPMG "Rynek poligraficzny w Polsce 2012” – stawiała na rozwiązania optymalizujące funkcjonowanie przedsiębiorstw.

„Miniony rok postawił przed światową i krajową gospodarką, a tym samym branżą poligraficzną wiele wyzwań związanych z kryzysem ekonomicznym. Nie zaskakuje więc to, że polscy poligrafowie formułują ostrożne prognozy dotyczące rynku. Jak wynika z danych GUS z listopada ubiegłego roku wskaźnik ogólnej oceny koniunktury przez tą gałąź przemysłu jest na niskim poziomie. Widać jednak wyraźnie, że pomimo kłopotów, firmy znajdują efektywne sposoby adaptacji do nowych warunków, czy to przez eksport usług (głównie do krajów EU),optymalizację procesów, czy wreszcie przez dywersyfikację bazy klientów i wejście na rynek internetowy (system web2print)” – mówi Stanisław Pieczara, PSG Marketing Manager, Xerox Polska.

Szanse i wyzwania w 2013 r.
Z raportu KPMG i PBKG z 2011 r. wynika, że firmy poligraficzne liczą w ciągu najbliższych lat na wzrost sprzedaży i rozwój technologii. Na kondycję sektora wciąż wpływać będzie kryzys w strefie euro oraz inne makroekonomiczne czynniki.

„OECD prognozuje spadek polskiego PKB do 1,6 proc. w 2013 r. M.in. dla branży poligraficznej oznacza to czas poszukiwania lepszych rozwiązań zwiększających efektywność kosztową lub poszerzających źródła przychodu. Niektóre segmenty rynku poligraficznego, szczególnie rynek druku dziełowego, czekają spore zmiany związane z silną nadpodażą książek i zastojami płatniczymi. Skieruje to uwagę wydawców i drukarń dziełowych w kierunku druku cyfrowego. Ponadto sytuacja w sektorze bankowym pokazuje, że struktura finansowania przedsiębiorstw poligraficznych może ulec zmianie, gdyż trudniej będzie o uzyskanie środków na budowę i rozwój biznesu. Mamy jednak nadzieję, że branża będzie rozwijać się w stabilnym tempie” – mówi Stanisław Pieczara.

Raport KPMG i PBKG 2012 wskazuje, że wartość rynku poligraficznego do końca 2014 roku może przekroczyć 14 mld zł. Oznacza to miarowy wzrost i ugruntowanie pozycji polskiego sektora, obecnie sklasyfikowanego na 6. miejscu w UE pod względem wielkości zatrudnienia.

Informacje o Xerox
Xerox Corporation to spółka o wartości prawie 23 mld $, będąca światowym liderem w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi i dokumentami. Firma, z siedzibą w Norwalk w amerykańskim stanie Connecticut, dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie dokumentów, usług, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych dla produkcji i biur każdej wielkości. Dzięki ACS, A Xerox Company, spółce przejętej przez Xerox w lutym 2010 roku, Xerox oferuje także usługi outsourcingu procesów biznesowych i usługi informatyczne, takie jak przetwarzanie danych, outsourcing procesów HR, pomoc finansowa i usługi zarządzania relacjami z klientami, zarówno dla biznesu jak i sektora publicznego na całym świecie. 140.000 pracowników Xerox obsługuje klientów w ponad 160 krajach.

Więcej informacji do zdobycia na stronach:
http://www.xerox.com, http://news.xerox.com, http://www.realbusiness.com. Informacje z zakresu relacji inwestorskich są dostępne na stronie: http://www.xerox.com/investor.

XXX-

Kontakt dla mediów:
Aleksandra Żarkowska, Xerox Polska Sp. z o.o., +48 22 878 78 04, GSM +48 608 61 64 61, Aleksandra.Zarkowska@xerox.com
Karolina Kubicka, Linkleaders Sp. z o.o., GSM +48 502 842 659, karolina.kubicka@linkleaders.pl

Uwaga:
Aby subskrybować kanały RSS firmy Xerox, wejdź na stronę http://news.xerox.com/pr/xerox/rss.aspx. Aby dodać swój komentarz lub sugestię, dowiedzieć się więcej o branży i ostatnich wydarzeniach, wejdź na stronę: http://twitter.com/xeroxcorp, http://realbusinessatxerox.blogs.xerox.com, http://www.facebook.com/XeroxCorp, http://www.youtube.com/XeroxCorp, http://www.facebook.com/XeroxPolska.

XEROX® i XEROX and Design® to znaki towarowe należące do Xerox Corporation w USA i/lub innych krajach.