Rozwiązania Xerox usprawniają proces zarządzania ruchem drogowym

Warszawa, 4 grudnia 2012 r. – Naukowcy z laboratorium Xerox opracowali innowacyjne narzędzia, które dzięki analizie odpowiednich danych pozwalają na redukcję korków ulicznych, usprawniają proces parkowania i poprawiają bezpieczeństwo na drogach.

Pomimo niesprzyjających warunków ekonomicznych i rosnących kosztów paliwa coraz więcej samochodów konkuruje o miejsce na drogach i parkingach. Efektem są znane każdemu kierowcy korki i paraliż ruchu drogowego – problemy wykraczające znacznie poza niedogodności dla kierowców. W 2010 r. koszty zwiększonego zużycia paliwa i utraty produktywności spowodowane przez korki uliczne w USA wyniosły 100 mld USD, czyli ponad 750 USD w przeliczeniu na jednego uczestnika ruchu, wynika z danych Texas Transportation Institute opublikowanych w Urban Mobility Report. Naukowcy obliczyli także, że z powodu utrudnień związanych ze wzmożonym ruchem ulicznym mieszkańcy USA stracili 4,8 mld godzin, czyli średnio 34 godziny na osobę. Problem wykracza daleko poza Stany Zjednoczone. Według tegorocznego raportu Deloitte, Polska traci16 mln złotych każdego dnia właśnie z powodu paraliżu ruchu drogowego.

Problemami korków zajęli się inżynierowie i badacze Xerox.

„Obecnie wykorzystujemy naszą wiedzę w nowych dziedzinach, takich jak analiza danych w czasie rzeczywistym, np. nagrań rejestrujących ruch samochodowy na drogach i parkingach. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, komfortu kierowców, a także redukcję zanieczyszczenia środowiska spowodowanego przez ruch uliczny” – wyjaśnia Sophie Vandebroek, chief technology officer, Xerox oraz president, Xerox Innovation Group.

W ramach działań na rzecz usprawnienia zarządzania ruchem drogowym część miast w Stanach Zjednoczonych wydzieliła specjalne pasy przeznaczone tylko dla pojazdów, którymi przemieszcza się co najmniej 2 podróżnych (tzw. high occupancy vehicle lanes). Do części tego rodzaju pasów mają też dostęp pojazdy, w których podróżuje tylko jedna osoba, o ile uiści ona dodatkową opłatę (high occupancy toll).Takie rozwiązanie redukuje ilość poruszających się po drodze pojazdów i ilość emitowanych przez nie zanieczyszczeń, ale jej egzekwowanie może sprawiać trudności, gdyż wymaga aby policjanci osobiście monitorowali wydzielone pasy. W odpowiedzi na to wyzwanie, naukowcy Xerox stworzyli rozwiązanie, które pozwala dokładnie określić ilość osób znajdujących się w pojeździe dzięki technice automatycznego przetwarzania obrazu.

Inne rozwiązanie Xerox pozwala zredukować korki generowane przez punkty uiszczania opłat. Wiele z używanych obecnie systemów opłat za użytkowanie dróg opiera się na połączonych systemach chipów RFID i technologii automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ALPR). Eksperci uważają, że systemy wideo mają potencjał wyeliminowania generujących korki punktów opłat. Niestety, obecnie władze zainteresowane wprowadzeniem takiego rozwiązania muszą zainwestować w infrastrukturę, a wdrożenie systemu może trwać nawet kilka miesięcy.

Naukowcy Xerox pracują and systemem ALPR, który nie tylko byłby niezawodny, ale także mógłby zostać wcześniej “zaprogramowany” na wychwytywanie konkretnych danych. Wyeliminowanie punktów poboru opłat z pewnością nie dokona się w najbliższych latach, ale władze miast, które chcą wdrażać nowoczesne technologie, mogą już dziś czerpać korzyści z systemu ALPR. Naukowcy analizują także inne zastosowania technik analizy danych pochodzących z nagrań wideo (w tym systemu ALPR). Materiały takie mogłyby być np. wykorzystywane przez policję do identyfikacji pojazdów, którymi poruszają się ścigani przestępcy.

“Wdrożenie innowacji pozwala lokalnym władzom na usprawnienie systemu transportu przy niewielkim nakładzie środków finansowych” – przekonuje Cees de Wijs, Xerox group president, International Transportation and Government. “Narzędzia Xerox pozwolą uprościć proces zarządzania współczesnymi systemami transportu. W wyniku ich wdrożenia poprawi się komfort przemieszczania się i niezawodność środków komunikacji, a także nastąpi redukcja kosztów zarówno po stronie władz, jak i mieszkańców”.

Rozwiązania Xerox ułatwiają też poszukiwanie miejsc parkingowych. Odpowiednie narzędzia analityczne pomagają ustalić dostępność miejsc postojowych na terenie miasta, włączając w to miejsca abonamentowe, miejsca parkingowe dla celów działalności gospodarczej i strefy załadunku.

Kolejnym rozwiązaniem jest narzędzie analityczne pozwalające na ustalenie wysokości opłat za parkowanie na podstawie zapotrzebowania kierowców i poziomu dostępności. Narzędzie to zostało zintegrowane z systemem zarzadzania parkowaniem Xerox Merge™, który pozwala na jednoczesne zarządzanie wszystkimi formami płatności, w tym parkometrami i płatnościami mobilnymi.

Naukowcy Xerox pracują także nad rozwiązaniami usprawniającymi funkcjonowanie transportu publicznego. W Xerox Research Centre Europe analizowane są dane na temat ilości sprzedanych biletów, co pozwala władzom miejskim przeanalizować sposób korzystania z transportu publicznego przez mieszkańców i dzięki temu lepiej odpowiedzieć na ich potrzeby. W połączeniu z danymi demograficznymi i prognozą pogody dane te pozwalają przewidzieć stopień obłożenia środków transport publicznego.

Informacje o Xerox
Xerox Corporation to spółka o wartości prawie 23 mld $, będąca światowym liderem w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi i dokumentami. Firma, z siedzibą w Norwalk w amerykańskim stanie Connecticut, dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie dokumentów, usług, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych dla produkcji i biur każdej wielkości. Dzięki ACS, A Xerox Company, spółce przejętej przez Xerox w lutym 2010 roku, Xerox oferuje także usługi outsourcingu procesów biznesowych i usługi informatyczne, takie jak przetwarzanie danych, outsourcing procesów HR, pomoc finansowa i usługi zarządzania relacjami z klientami, zarówno dla biznesu jak i sektora publicznego na całym świecie. 140.000 pracowników Xerox obsługuje klientów w ponad 160 krajach.

Więcej informacji do zdobycia na stronach:
http://www.xerox.com, http://news.xerox.com, http://www.realbusiness.com. Informacje
z zakresu relacji inwestorskich są dostępne na stronie: http://www.xerox.com/investor.

XXX

Kontakt dla mediów:
Aleksandra Żarkowska, Xerox Polska Sp. z o.o., +48 22 878 78 04, GSM +48 608 61 64 61,
Aleksandra.Zarkowska@xerox.com

Uwaga:
Aby subskrybować kanały RSS firmy Xerox, wejdź na stronę http://news.xerox.com/pr/xerox/rss.aspx. Aby dodać swój komentarz lub sugestię, dowiedzieć się więcej o branży i ostatnich wydarzeniach, wejdź na stronę: http://twitter.com/xeroxcorp, http://realbusinessatxerox.blogs.xerox.com, http://www.facebook.com/XeroxCorp, http://www.youtube.com/XeroxCorp, http://www.facebook.com/XeroxPolska.

XEROX® i XEROX and Design® to znaki towarowe należące do Xerox Corporation w USA i/lub innych krajach.