Xerox odnosi sukcesy w zakresie zrównoważonego rozwoju w obrębie energetyki, emisji gazów cieplarnianych i zużycia wody. Wiele wskazuje na to, że spełnione zostaną również pozostałe założenia, które organizacja określiła w strategii „2020”. 

Raport, tak jak i poprzednie opracowania Xerox z ostatnich 12 lat, został przygotowany zgodnie z założeniami GRI G4, opisującymi sposoby tworzenia opracowań dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Podsumowanie dostarcza informacji